Ligugé (Francúzko)

Ligugé je francúzska obec, ktorá sa nachádza v departemente Vienne, v regióne Poitou-Charentes, má niečo cez 3 tis. obyvateľov. Nachádza sa tu kostol sv. Martina.
Po príchode sv. Martina do Poitiers, tu na mieste starého kostola založil sv. Martin prvý kresťanský kláštor vo Francúzku. Samozrejme sv. Martin je patrónom kostola aj obce.

Nagymaros (Maďarsko)

Pár km pod Bratislavou sa nachádza mestečko Nagymaros (asi 5000 obyv.), na Slovensku známe aj s problematikou výstavby Vodného diela Gabčíkovo. Na Hlavnom námestí tu môžete vidieť zaujímavo poňaté súsošie sv. Martina so žobrákom od akademického sochára Attila Nagya. Sv. Martin, ako prvý svätec z Pannónie, je patrónom tunajšieho kostola sv. Martina, ako aj patrónom mesta.

Szombathely (Maďarsko)

Szombathely – mesto na juhozápade Maďarska – asi 80 tis. obyv., miesto narodenia sv. Martina, farnosť sv. Martina s kostolom sv. Martina zo 4 st. postavený v mieste, kde kedysi sa nachádzal jeho rodný dom.

Ďalej sa tu nachádza Návštevné centrum – múzeum s množstvom informácií, artefaktov, fotografií a vyobrazení sv. Martina. Zároveň je tu aj centrum pútnickej cesty Via Scanti Martini pre východnú Európu ( druhé centrum sa nachádza v Tours). Organizujú sa tu každoročné stretnutia pútnikov z celého sveta a rôzne iné slávnosti Sv. Martina. Samozrejmosťou je predaj rôznych suvenírov so svätomartinskou tematikov.


Podľa legendy sa Martin vrátil do svojho rodiska, aby pokrstil svoju matku, ktorá prijala kresťanskú vieru. Túto udalosť znázorňuje aj súsošie postavené pred kostolom. Pred domom sa nachádzala studňa, pri ktorej krst prebehol, a preto sa aj súsošie nazýva Studňa sv. Martina. Dielo vzniklo roku 1938, autorom je maďarský sochár István Rumi Rajki.

Mukačevo (Ukrajina)

Dňa 3.3.2019 bola odhalené a posvätené súsošie sv. Martina v historickom centre mesta, ktoré je jedinečné nie len v Podkarpatskej rusi, ale aj mimo jej hraníc.
Sv. Martin je patrónom mesta. Predtým sa na tomto mieste nachádzala socha Michala Munkácsyho (maďarský romanticko-realistický maliar 19.st.), ktorú radnica rozhodla premiestniť do dvora miestnej umeleckej školy.

ODOLÁNOW (Poľsko)

Mestečko v Poľsku, vyše 5 tis. obyvateľov. Od Vroclavi na sever asi 85 km môžete vidieť toto krásne súsošie sv. Martina od poľského akad.sochára Jerzy Sobocinskyého (1932 – 2008). Socha bola odhalená roku 1999. Sv. Martin je patrónom mesta, ako aj tu nachádzajúceho sa kostola sv. Martina.

  1. http://ulamaj.bikestats.pl/1333372,Antonin-Odolanow-i-dalej.html
  2. https://wkaliszu.pl/8065550/13_Parku_600_lecia_Odolanowa_pomnik_sw_Marcina.html
  3. http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,190389.html

Dom sv. Martina (bratislava)

  1. https://www.woman.sk/lifestyle/lifestyle-aktualne/georg-rafael-donner-legendarne-susosie-svateho-martina/
  2. https://www.cas.sk/fotogaleria/244058/odkryte-tajomstva-domu-sv-martina-kazatelnica-funguje-ako-reproduktor/3/
  3. https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/289390-dom-sv-martina-ako-sa-v-nom-korunovalo/

Lipany (Slovensko)

Mesto Lipany v okrese Sabinov má v mestskom parku, ktorý obkolesuje kostol, sochu svätého Martina, patróna tohto kostola. Jej autorom je lipiansky rodák, akademický sochár Peter Beňo. Sochu bola odhalená a posvätená pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste v slávnostnom trojdní, ktoré naplánované na víkend v dňoch 7. až 9. septembra 2012. Autor diela akad.sochár Peter Beňo, sochu svätca vyrobil mierne v nadživotnej veľkosti, ako materiál použil umelý kameň. Beňovi v tom istom čase odhalili v Prešove aj bronzovú sochu pápeža Jána Pavla II.


Beňov sochársky námet vyšiel ako víťazný projekt z výzvy, ktorú vyhlásila lipianska samospráva. Socha bola umiestnená pri západnom vstupe do kostola na priestranstve smerujúcom do pešej zóny na hranici parku. Jeho realizáciu podporilo vedenie mesta včetne zastupiteľastva a tešilo sa aj podpore väčšiny obyvateľov mesta. Lipany sa tak stali druhým miestom na Slovensku po Bratislave, kde tento svätec má svoju sochu.


Mesto má v úcte svätého Martina, ktorému je zasvätený rímsko-katolícky gotický kostol a po tomto svätcovi je pomenované aj námestie.

Veľká Ida (Slovensko)

Veľká Ida – obec v okrese Košice-okolie, má asi 3500 obyvateľov. V strede obce sa nachádza kostol biskupa sv. Martina. Tesne pri kostole bola odhalené súsošie sv. Martina v septembri 2016 od sochára – drevorezbára Jánosa Lukácsa. Socha predstavuje rímskeho vojaka, ktorý sa v zime podelí o svoj plášť so žobrákom. Súsošie je postavené na betónovom podstavci, je z dubového dreva a vysoké 250 cm. Sv. Martin je zároveň aj patrónom obce.

Zemné (Slovensko)

Obec Zemné (asi 2100 obyv.) v okrese Nové Zámky…na námestí môžete vidieť aj sochu sv. Martina neďaleko kostola sv. Martina…samozrejme patrónom obce aj kostola je biskup sv. Martin. Obec je súčasťou pútnickej trasy Via Sancti Martini.
Autorom sochy sv. Martina je sochár Ladislav Szeder.