Preambula

Svätý Martin Tourský sa narodil v Pannónii – Sabaria (dnes Szombathely, Maďarsko), asi v roku 316, a zomrel 8. novembra 397 v Candes Saint Martin (Francúzsko). Bol synom pohanského rímskeho dôstojníka, mníchom a neskôr biskupom v Tours.

Dnes je jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolíckej cirkvi. Bol patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov, čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, abstinujúcich, husí, ochrancom proti ružienke, vyrážkam a uštipnutí hadom, pri prosbe za dobrú úrodu, patrónom mnohých kostolov, miest, farností a diecéz.

Vo svete je po ňom pomenovaných vyše 2 200 kostolov a niekoľko desiatok miest a obcí.
Mesto Martin, ktoré je nositeľom jeho mena, používa jeho erb ako logo mesta. Dodnes však v meste nie je umiestnená žiadna socha, ani pamätná tabuľa s týmto historickým odkazom na svojho patróna.

Z tohto dôvodu sa skupina občanov mesta Martin rozhodla tento stav zmeniť a založiť občianske združenie, ako iniciatívu na zhotovenie sochy sv. Martina. Jeho cieľom je zrealizovať v meste Martin bronzovú sochu sv. Martina v životnej veľkosti za pomoci finančnej zbierky medzi obyvateľmi, ale aj s finančným prispením mesta. Touto iniciatívou chce o jej realizácii presvedčiť vedenie mesta, ako aj celé zastupiteľstvo.