daruj 2%

Ďakujeme každej fyzickej aj právnickej osobe, ktorá sa rozhodne venovať 2% svojich daní  za rok 2021 na našu finančnú zbierku k realizácii súsošia sv. Martina.

Názov: Za sochu sv. Martina

Adresa: Zvolenská 3990/19, 03601 Martin

IČO: 53052161

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK34 8330 0000 0024 0186 9443 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Právnická osoba:

Ak chce právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021  poukázať 1 %, resp. 2 % v roku 2022, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2022, ak podáva právnická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že právnická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Preambula

Svätý Martin Tourský sa narodil v Pannónii – Sabaria (dnes Szombathely, Maďarsko), asi v roku 316, a zomrel 8. novembra 397 v Candes Saint Martin (Francúzsko). Bol synom pohanského rímskeho dôstojníka, mníchom a neskôr biskupom v Tours.

Dnes je jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolíckej cirkvi. Bol patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov, čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, abstinujúcich, husí, ochrancom proti ružienke, vyrážkam a uštipnutí hadom, pri prosbe za dobrú úrodu, patrónom mnohých kostolov, miest, farností a diecéz.

Vo svete je po ňom pomenovaných vyše 2 200 kostolov a niekoľko desiatok miest a obcí.
Mesto Martin, ktoré je nositeľom jeho mena, používa jeho erb ako logo mesta. Dodnes však v meste nie je umiestnená žiadna socha, ani pamätná tabuľa s týmto historickým odkazom na svojho patróna.

Z tohto dôvodu sa skupina občanov mesta Martin rozhodla tento stav zmeniť a založiť občianske združenie, ako iniciatívu na zhotovenie sochy sv. Martina. Jeho cieľom je zrealizovať v meste Martin bronzovú sochu sv. Martina v životnej veľkosti za pomoci finančnej zbierky medzi obyvateľmi, ale aj s finančným prispením mesta. Touto iniciatívou chce o jej realizácii presvedčiť vedenie mesta, ako aj celé zastupiteľstvo.