Via Sancti Martini

V roku 2005 vyhlásila Rada Európy trasu medzi maďarským mestom Szombathely a francúzskym mestom Tours, za európsku kultúrnu trasu s cieľom predstaviť významné pamiatky na tejto trase spojené so životom a kultom najobľúbenejšieho európskeho svätca, svätého Martina, pričom každá krajina si môže budovať vlastnú sieť takýchto trás a takto sa vlastne pripojiť do celoeurópskej siete týchto pútnických trás.

Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku je rozvojové a dobročinné občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. dňa 20.04.2016 v obci Dolný Štál, ktoré usiluje o dosahovanie cieľov na úseku kultúry a cestovného ruchu vykonávaním činnosti v oblasti charity, dobrovoľníctva, rozvoja povedomia a osobnosti, rozvoja obce a regiónu, v oblasti turizmu, umenia a kultúry, voľného času, vzdelávania a výchovy a v oblasti životného prostredia. Je výsledkom občianskeho i náboženského aktivizmu.

Nosným a najrenomovanejším projektom Združenia je budovanie slovenskej časti pútnických trás naviazaných na medzinárodný turistický a kultúrny projekt Kultúrna trasa sv. Martina z Tours. Autorizáciu na rozširovanie kultúrnej trasy sv. Martina na území Slovenska Združenie získalo v septembri roku 2016 svojim prijatím do Európskej siete kultúrnych centier sv. Martina, v ktorej rámci prebieha medzinárodný dialóg a spolupráca pri rozširovaní a rozvíjaní tejto pútnickej trasy a tiež povedomia a poznania o sv. Martinovi. Ostatnými členskými organizáciami európskej siete sú:

Centre Culturel Européen Saiint Martin de Tours (Francúzsko)
Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa (Maďarsko)
Centro Culturale San Martino (Región Lombardsko)
Centro Culturale San Martino (Región Benátsko)
Centru Culturale San Martinu (Región Korzika)
Kulturni Centar Sveti Martin (Chorvátsko)
Kulturni Center Sv. Martin Tourski (Slovinsko)
Martinusgemeinschaft (Nemecko)
Sintmaartensberaad, Utrecht (Holandsko)