sme oficiálne na Via Sancti Martini

PRIATELIA, podarilo sa nám dosiahnuť ďalší významný úspech…naše občianske združenie po splnených podmienkach si podalo žiadosť o registráciu do programu Cesty sv. Martina – Via Sancti Martini.

Rada európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku v týchto dňoch uvedenú žiadosť schválila a udelila nášmu OZ Certifikát o zapojení sa do tohto programu. Týmto sa mesto Martin dostáva na celoeurópsku mapu tejto pútnickej cesty.

Turisti, ako aj iní návštevníci mesta, ktorí majú záujem z celého sveta navštevovať miesta nejakým spôsobom späté s menom sv. Martina, sa takto o meste Martin dozvedia a môžu u nás obdivovať už teraz vystavený model súsošia, kostol sv. Martina, relikviu sv. Martina v kostole, ako aj kovový reliéf súsošia sv. Martina nad dverami do VUB banky.

Veríme, že časom k týmto odkazom pribudne aj bronzové súsošie sv. Martina v životnej veľkosti, ktoré sa zároveň stane aj významným a dominantným prvkom historického centra mesta.

Udelenie Certifikátu nášmu OZ a zaradením mesta Martin do tohto celoeurópskeho programu, predstavuje dôležitý a reálny krok k rozvoju turistického ruchu v Martine, ako aj celého Turca.

Via Sancti Martini vo svete

V roku 2005 vyhlásila Rada Európy trasu medzi maďarským mestom Szombathely a francúzskym mestom Tours, za európsku kultúrnu trasu s cieľom predstaviť významné pamiatky na tejto trase spojené so životom a kultom najobľúbenejšieho európskeho svätca, svätého Martina, pričom každá krajina si môže budovať vlastnú sieť takýchto trás a takto sa vlastne pripojiť do celoeurópskej siete týchto pútnických trás.

Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku je rozvojové a dobročinné občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. dňa 20.04.2016 v obci Dolný Štál, ktoré usiluje o dosahovanie cieľov na úseku kultúry a cestovného ruchu vykonávaním činnosti v oblasti charity, dobrovoľníctva, rozvoja povedomia a osobnosti, rozvoja obce a regiónu, v oblasti turizmu, umenia a kultúry, voľného času, vzdelávania a výchovy a v oblasti životného prostredia. Je výsledkom občianskeho i náboženského aktivizmu.

Nosným a najrenomovanejším projektom Združenia je budovanie slovenskej časti pútnických trás naviazaných na medzinárodný turistický a kultúrny projekt Kultúrna trasa sv. Martina z Tours. Autorizáciu na rozširovanie kultúrnej trasy sv. Martina na území Slovenska Združenie získalo v septembri roku 2016 svojim prijatím do Európskej siete kultúrnych centier sv. Martina, v ktorej rámci prebieha medzinárodný dialóg a spolupráca pri rozširovaní a rozvíjaní tejto pútnickej trasy a tiež povedomia a poznania o sv. Martinovi. Ostatnými členskými organizáciami európskej siete sú:

Centre Culturel Européen Saiint Martin de Tours (Francúzsko)
Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa (Maďarsko)
Centro Culturale San Martino (Región Lombardsko)
Centro Culturale San Martino (Región Benátsko)
Centru Culturale San Martinu (Región Korzika)
Kulturni Centar Sveti Martin (Chorvátsko)
Kulturni Center Sv. Martin Tourski (Slovinsko)
Martinusgemeinschaft (Nemecko)
Sintmaartensberaad, Utrecht (Holandsko)