postavme spolu
sochu sv. martina

Pomôž odvážnemu kultúrnemu projektu a staň sa súčasťou nášho Mesta

Chcete vidieť sochu sv. Martina v meste Martin?

Sme oficiálne na Via Sancti Martini

Reportáž tv turiec o našej prezentácii
súsošia sv. Martina 14.10.2022

Martin na via sancti martini
26.01.2022

Predstavenie sochy - reportáž
11.11.2021

12.11.2021

29.10.2021

mesto martin na
via sancti martini
26.01.2022

29.10.2021

oZ za sochu sv. martina

Občianske združenie Za sochu sv. Martina vzniklo roku 2020 ako iniciatíva občanov s cieľom zrealizovať v meste Martin sochu sv. Martina, ako vďaku svojmu patrónovi po ktorom nesie jeho názov – meno.

Mesto Martin, ktoré je teda nositeľom jeho mena, používa jeho erb ako logo mesta, dodnes však v meste nie je umiestnená žiadna socha, ani pamätná tabuľa s týmto historickým odkazom na svojho patróna. Z tohto dôvodu sa skupina občanov mesta Martin rozhodla tento stav zmeniť a založiť občianske združenie, ako iniciatívu na zhotovenie sochy sv. Martina.

Jeho cieľom je zrealizovať v meste Martin bronzovú sochu sv. Martina v životnej veľkosti za pomoci finančnej zbierky medzi obyvateľmi, ale aj s finančným prispením mesta, ktorá by bola umiestnená na dôstojnom mieste na niektorom zrekonštruovanom námestí v centre mesta. S touto iniciatívou chce o jej realizácii presvedčiť vedenie mesta, ako aj celé zastupiteľstvo.

Sme presvedčení, že týmto by sme dokázali pozdvihnúť kultúrnu úroveň mesta, ako aj jej atraktivitu medzi obyvateľmi, návštevníkmi mesta, turistami a takto by sme prispeli aj k rozvoju cestovného ruchu v Martine, ale i celého Turca.

Kto stojí za iniciatívou?

PREDSEDA OZ

Mgr. peter cabadaj

Kultúrny manažér, literárny a kultúrny historik, spisovateľ, publicista, editor, redaktor, scenárista a režisér. Autor desiatok monografií, kníh, štúdií a filmových dokumentov z oblasti umeleckej spisby, biografistiky, reportážnej a cestopisnej literatúry, národného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich doma aj v zahraničí, regionálnych dejín, filmovej histórie, výtvarníctva, folklóru, duchovného života…

Od roku 1990 je hlavným dramaturgom, tvorcom programov a hovorcom Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej

občianske združenie za sochu sv. martina

NÁŠ TÍM

TAJOMNÍK OZ
ing. jozef krištoffy

Spoluorganizátor rôznych spoločenských a kultúrnych akcií pre národnostné menšiny, ale aj obyvateľov   Martina a Turca. Hlavný organizátor rôznych tematických skupinových zájazdov pre národnostné menšiny, ale aj iných záujemcov po Slovensku, Česku a Maďarsku.

podpredsedkyňa oz
HANA ZELINOVÁ, PhDr.

Absolvovala Katedru etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kde pracuje dodnes na jeho špecializovanom pracovisku  Múzeu kultúry Čechov na Slovensku. Zaoberá sa históriou  mesta Martin a regiónu Turiec, osobitne s dôrazom na pôsobenie českých osobností. Je aktívna vo folklórnom hnutí.

PODPREDSEDA OZ PRE REALIZÁCIU
MGR. MILAN ORSÁG

Umelec – výtvarník, sochár, kamenár…vytvoril množstvo rôznych dekoratívnych diel a upomienkových predmetov, pamätné tabule osobnostiam a pamätníky…jeho dielom je aj napr. pamätník  odhalený v októbri 2020 na námestí v Necpaloch (Petőfi).

PODPREDSEDA OZ PRE KOMUNIKÁCIU
ing. zoltán lengyel

Hlavný garant spolupráce medzi národnostnými menšinami Turca, mestom Martin a rôznymi štátnymi inštitúciami, organizátor  rôznych spoločenských a kultúrnych akcií pre národnostné menšiny a obyvateľov  v Martine a Turci.

predstavenie
modelu

Staň sa súčasťou svojho mesta

Verejná finančná zbierka pre všetkých obyvateľov, rodiny, právnické osoby, lokálpatriotov mesta Martin, ako aj celého Turca, o dobrovoľný finančný príspevok na zhotovenie umeleckého diela, a to Sochu sv. Martina na koni v životnej veľkosti z bronzu.

Prispieť je možné na transparentný účet

FIObanka,  č.ú.

 SK3483300000002401869443

VS: 012022

v ľubovoľnej výške. Radi uvítame aj pomoc  pri propagácii tejto myšlienky medzi obyvateľmi mesta a podobne. OZ Za sochu sv. Martina ďakuje za každý jeden finančný dar, ako aj za  pomoc, ktoré nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť.

Najčastejšie otázky

 • Pýchu a symbol mesta…na Slovensku je len jedno súsošie sv. Martina – v Bratislavskej katedrále, a tam ani nie je vyobrazený sv. Martin, ale husársky vojak s črtami grófa Eszterházyho
 • Súsoším sa zatraktívni  historické centrum mesta.
 • Obyvatelia týmto vzdajú hold svojmu patrónovi.
 • V centrálnej časti mesta žiaľ nestoja ani iné sochy v životnej veľkosti významných osobností, dejateľov  a pod. (len busty v záhrade MS),  pritom sa mesto chváli, že je kultúrnym centrom Slovenska – toto mestu chýba.
 • Socha sv. Martina rozhodne pozdvihne kultúrnu úroveň a atraktivitu mesta pre obyvateľov, pre návštevníkov, ako aj pre turistov.
 • Pomôže rozvoju cestovného ruchu, pomôže drobným podnikateľom v oblasti obchodu a služieb, a tým aj rozpočtu mesta. 
 • Súsošie, ako atrakcia, priláka viacej turistov do mesta – aby si pri ňom mohli urobiť fotku, selfie…a tým vlastne ďalej budú propagovať naše mesto.
 • Rozšíri sa možnosť výroby ďalších upomienkových predmetov a suvenírov s motívom súsošia sv. Martina.
 • Mesto Martin sa bude môsť zapojiť do medzinárodného projektu Via Sancti Martini, ktorý ešte v roku 2005 vyhlásila Rada Európy, ako svoju kultúrnu a pútnickú cestu pre mestá a obce, ktoré nesú stopu sv. Martina Tourského v Európe. (Celoeurópska pútnická cesta – po stopách sv. Martina)
 • Odkaz sv. Martina je zvlášť aktuálny aj v dnešnej dobe – materiálna, duchovná, aj mentálna pomoc odkázaným

O prípadnom umiestnení sochy sv. Martina bude v každom prípade rozhodovať Útvar hlavného architekta mesta, je to len ich kompetencia. Verejnosť samozrejme môže vyjadriť svoj názor.

OZ má vytypované 3 miesta v centrálnej časti mesta:

– priestor okolo kostola sv. Martina, VUB a OC Galéria…po rekonštrukcii námestia SNP

– na mieste Jánošíkovho súsošia – tento presunúť do parku za Millénium

– priestor pred komorným divadlom…viď vizualizáciu

 • Je potrebné si uvedomiť, že OZ nie je štátnou organizáciou, ani subjektom samosprávy, ktorým vyplýva povinnosť vyhlasovať výberové konania a súťaže. OZ je záujmovým združením ( niečo ako súkromná firma ) a  zo zákona pre nich takáto povinnosť nie je stanovená

 • Finančné dôvody…verejnú súťaž musí aj niekto zafinancovať, čo sú nemalé financie a výdavky, ktoré si naše OZ nemohlo dovoliť…OZ ma financie len z verejnej zbierky a asi by sa prispievateľom nepáčilo, ak by sa ich príspevky použili na takéto veci…oni svoje peniaze poslali na sochu…

*Ak má niekto iný názor, prosím, …môže sám prísť s patričnou iniciatívou, môže vyhlásiť verejnú, aj medzinárodnú súťaž, podložiť to konkrétnymi finančnými zdrojmi, môže sa to pretiahnuť možno aj 10 a viac rokov, budeme o tom len diskutovať a dookola riešiť ako by sa to malo… 🙂

Mesto Martin zatiaľ do procesov okolo realizácie sochy nevstupuje, aj keď túto myšlienku podporuje. V prípade záujmu širokej verejnosti o realizáciu súsošia je však pripravené túto akciu aj finančne podporiť. Zatiaľ všetka iniciatíva je len iniciatívou OZ.

Samotný model bude vystavený v budove Millénia na 2 poschodí, neskôr ho plánujeme premiestniť do OC Galéria, na 1. poschodí.

Samotná socha by mala byť realizovaná v sume cca 220 -250 tisíc Eur, suma aj s podstavcom do 300 tisíc Eur.

OZ si stanovilo podmienky pre výber sochára na realizáciu

 • Akademický sochár, určite Slovák  (žiadny  Číňan a podobne, aj keby to realizoval za polovičnú cenu), ideálne rodák z Turca, Martinčan – aby mal k Martinu vrelý vzťah.
 • Mal by to byť už skúsený umelec  s praxou, mal už vytvorené diela aj väčších rozmerov, diela známe, prípadne umiestnené aj v zahraničí, rôzne výstavy a prezentácie svojej tvorby.
 • Požadujeme vytvoriť model súsošia, v pomere 1:4 do konca októbra 2021 a predstaviť ju martinskej verejnosti na pripomienkovanie. Cena za model sa ponúka vo výške 3000,-Eu
 • Následne aby dokázal  zabezpečiť a zrealizovať odliatie súsošia do bronzu v životnej veľkosti a zabezpečil jej inštaláciu v meste Martin

OZ sa rozhodovalo medzi 3 ponukami:

 • Milan Ormandík: skica súsošia, cena za model 20.000,- Eur
 • Milam Orság:. model z hliny, zdarma model
 • Milan Kuzica: model na fotografii, cena za model 3.000,- Eur

So všetkými bola vykonaná prezentácia ponuky…výkonný výbor OZ dňa 15. 07.2021 na základe ponuky a stanovených podmienok sa rozhodol zadať realizáciu modelu akad. sochárovi Milanovi Kuzicovi.

Zatiaľ máme k dispozícii len verejnú zbierku, od budúceho roku bude možné prispievať aj z 2% daní.

Model sochy realizuje podľa zadania OZ akad. sochár Milan Kuzica…v prípade získania podpory širokej verejnosti bude súsošie realizovať až do finálu taktiež Milan Kuzica.

Po úspešnej realizácii súsošie prevezme mesto do správy svojho majetku a ďalej sa bude starať o jej pravidelnú údržbu o ochranu.

Máte otázky?
Napíšte nám